Medezeggenschap in de zorg

Sterker in onzekere tijden

8 september 2016, NBC Congrescentrum, Nieuwegein


 

De rol van medezeggenschap in de zorg verandert. U heeft als ondernemingsraad te maken met decentralisatie en transitie, zelfsturende teams, krimp in personeel, zzp’ers, etc. Allemaal zaken waar u kennis van moet hebben.
 

De Tweede kamer heeft ook nog eens geregeld nieuwe verbetervoorstellen voor goed bestuur in de zorg. Als gevolg hiervan heeft u als ondernemingsraad van een zorginstelling steeds meer te maken met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en een grotere invloed van de verpleegkundige en verzorgende adviesraden (VAR’s). Bovendien is sinds 1 januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht gegaan over kwaliteit en klachtrechten van cliënten in de zorgsector.
 

Bent u OR lid, lid van een cliëntenraad of Ambtelijk Secretaris binnen een VVT (verpleeghuizen, ouderenzorg, thuiszorg), ziekenhuis, welzijnsinstelling, jeugdzorg, GGZ of gehandicaptenzorg? Kom dan op 8 september naar dit congres, bereid u voor op alle mogelijke veranderingen en krijg antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de concrete veranderingen in de status van medezeggenschap in de zorg?

  • Hoe gaat u als OR om met cliëntmedezeggenschap?

  • Op welke manier kunt u als OR, CR en/of VAR elkaars krachten bundelen?

  • Hoe moet u omgaan met pilots, experimenten en onduidelijke kaders als het gaat om de invoering van zelfsturende teams?

  • Welke invloed kunt u uitoefenen in het geval van interne bezuiniging en reorganisaties?

  • En wat is uw rol bij fusies, samenwerkingen en overnames?
     

   

Leer in één dag van de deskundigheid van onze sprekers én van elkaar! Aan het eind van de dag gaat u naar huis met concrete tips en aandachtspunten. Dit congres is een initiatief van Zorgvisie Congressen.

Klik hier en meld u direct aan!

Inschrijven

Prijsinformatie

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor dit evenement. Klik op de link hieronder voor een overzicht alle komende evenementen.

Evenementen

Initiatiefnemers


 


 

nursing
 

tvz

 

tvv

Kennispartner

Deel online